top of page
By nedenfra

Rg Forvaltning AS
Regnskap og Forretningsførsel

ØNSKER DU Å
SAMARBEIDE MED OSS?

995 39 018

Vi kan hjelpe deg med blant annet:

____________________________

Business Meeting
Accountant at Work
Discussing the Numbers
En mann og en kvinne som jobber sammen

Regnskap

Regnskap er mer enn bare bokføring. Hos oss i Rg Forvaltning kan du som kunde være sikker på at regnskapet blir godt ivaretatt og avstemmes løpende. Regnskapet er et av selskapets viktigste styringsverktøy for drift og du skal være trygg på at tallene du leser i regnskapet er så korrekt som mulig!

Lønn

I Rg Forvaltning sørger vi for at dine ansatte får rett lønn til rett tid, samt korrekt lønnsrapportering til myndighetene. 

Årsregnskap og skattemelding

Skatter og avgifter endrer seg ofte, og det er mange frister å forholde seg til. Rg Forvaltning setter opp årsregnskap og skattepapirer for deg, og sørger for innsendelse til korrekt tid. 

Rådgivning

Solid forståelse av regnskapet danner grunnlaget for de viktigste beslutningen i et selskap. Rg Forvaltning kan bistå med blant annet analyser av regnskap, likviditet og budsjettering.

bygning

Forretningsførsel for boligsameier

Det er styret som er ansvarlig for borettslagets eller sameiets økonomi og regnskapsføring.  Som forretningsfører kan vi bistå med flere oppgaver som forenkler jobben din som styreleder. Dette kan bland annet være:

 • Tilgang til styret.com sin portal for en enklere styrehverdag. 

 • Gode, tilpassede systemer  

 • Fast forretningsfører 

 • Generell rådgivning knyttet til forretningsførsel 

 • Beregning og innkreving av felleskostnader 

 • Tertial-, halv, eller årlig rapportering etter ønske 

 • Årsregnskap og tredjepartsopplysninger 

 • Bistand med styrets årsberetning 

 • Ajourhold av eierregister, og kommunikasjon med megler ved kjøp og salg

 • Betaling av leverandørfakturaer

 • Utbetaling av styrehonorar / kontantutlegg

 • Forberedelse av generalforsamling/sameiermøte. 

 • Delta på årsmøter som ordstyrer og hjelper styrene med diverse saker som bland annet innhenting av pristilbud fra leverandører

 • Forslag til budsjett

Våre samarbeidspartnere:

Logo1sticos_edited.png
TT logo_edited_edited.png
styret.com logo.png
PO.jpg

Ring oss på: 995 39 018

Send oss en mail på: forvaltning@rgreg.no

Følg oss på LinkedIn!

bottom of page